CO2

Brandwijk | Promo.nl heeft in de kerstpakkettenbranche als eerste onderneming het CO2-bewust Certificaat niveau 3 behaald. Hiermee markeert het bedrijf haar inspanningen waarmee zij een structurele bijdrage levert aan de reductie van CO2.

De onderneming ontwikkelt voortdurend eigen initiatief om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Naast deze individuele verantwoordelijkheid zal Brandwijk | Promo.nl keteninitiatieven initiëren en/of ondersteunen. Hiermee hoopt zij een bijdrage te leveren aan een groeiende maatschappelijke bewustwording en de reductie van de CO2 te vergroten. Brandwijk | Promo.nl zal blijven zoeken naar mogelijkheden om energieverbruik en CO2-uitstoot te reduceren.

De directie houdt, door middel van o.a. afdelingsoverleg en persoonlijke benadering, medewerkers continu van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte en ziet op de uitvoering van dit beleid toe en stuurt waar nodig bij. De doelstellingen worden jaarlijks opgesteld en weergegeven in een jaarplan. Het beleid en de doelstellingen in het jaarplan worden periodiek geëvalueerd in het managementoverleg.  De directie zorgt dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt herzien.

Wij zien erop toe dat deze processen door onze medewerkers worden uitgevoerd. Alle medewerkers dienen dit beleid te ondersteunen. Dit vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kwaliteit van onze organisatie, dienstverlening en veiligheid.

DOWNLOADS

2017/2018

1.    CO2 Footprint 2017, 2018 jan-juni en meerjarige trends

2.    CO2 Footprint 2016, 2017 en meerjarige trends

3.    3.B.1 Kwantitatieve CO2 reductiedoelstellingen op de Promo.nl site

4.    3.C.1 Evaluatie en voortgangsrapportage over 2017

5.    Participatieplan Brandwijk Holding

6.    Publicatie Brandwijk Holding op SKAO site

 

2016/2017

1.    CO2 Footprint 2016, 2017 jan-juni en meerjarige trends

2.    CO2 Footprint 2015, 2016 en meerjarige trends

3.    Energie Management Actieplan voor 2017 

4.    Evaluatie en voortgangsrapportage over 2016

5.    Participatieplan Brandwijk Holding BV

6.    Publicatie Brandwijk Holding op SKAO site

 

2015/2016

1.    CO2 Footprint 2015, 2016 jan-juni en meerjarige trends

2.    Energie Management Actieplan voor 2016 

3.    Evaluatie en voortgangsrapportage over 2015

4.    Participatieplan Brandwijk Holding BV 

5.    Publicatie Brandwijk Holding op SKAO site 

 

2014/2015

1.    CO2 Footprint 2014, 2015 en meerjarige trends

2.    Energie Management Actieplan versie 4.0

3.    Evaluatie en voortgangsrapportage over 2014 versie 1.0

4.    Participatieplan Brandwijk Holding BV versie 1.0

Contactformulier