79% CO2-reductie voor Brandwijk Kerstpakketten-Promo.nl

Sinds 2010 heeft Brandwijk, de duurzame kerstpakketten- en geschenkenleverancier, een CO2-reductie behaald van ruim 79%. De CO2 prestatieladder is voor het bedrijf een belangrijk instrument. Dick Brandwijk, directeur/eigenaar, licht toe: “In 2010 hadden we een CO2 uitstoot van 71,49 ton en in 2017 hebben we deze weten te reduceren tot 14,86 ton. Ten opzichte van 2016 hebben we zelfs een reductie gerealiseerd van bijna 25%. Dit alles bij een stijgende omzetontwikkeling.”

Intensieve ketensamenwerking basis voor succesvolle reductie

De grootste bron van emissie bij Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl is het verbruik van benzine en diesel. Door intensieve samenwerking met klanten en leveranciers is voor alle partijen een aanzienlijke reductie gerealiseerd, onder andere door meer rechtstreekse leveringen van leverancier naar eindgebruiker, gebruik te maken van elektrisch vervoer en het bewust rijden bij het personeel.

Scroll naar top