MVO

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • People of profit
  • Goede doelen
  • De Normaalste Zaak

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, luchtvervuiling, vergrijzing of arbeidsomstandigheden willen wij niet groter maken en we willen graag een bijdrage leveren aan het verminderen of oplossen van deze problematiek.

Voor Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl draait niet alles om kerstpakketten en relatiegeschenken. Door iedereen te stimuleren op een zorgvuldige wijze met het milieu om te gaan hopen wij ook de volgende generaties een mooi geschenk te geven.

People of profit

Ondernemen met visie en verantwoordelijkheid

De gezondheid, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel en de gevolgen van haar activiteiten op het milieu spelen een voorname rol in de bedrijfsvoering.

People
De Brandwijk-groep hanteert gelijkheid in mogelijkheden en behandeling voor alle werknemers, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, religie, politieke voorkeur, nationaliteit, sociale achtergrond of enige andere onderscheidende kenmerken. Brandwijk ziet erop toe dat alle processen verlopen onder omstandigheden waarin voldoende en adequaat rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen. Brandwijk biedt haar medewerkers de gelegenheid zich via opleidingen verder te ontwikkelen.

Extern zal de Brandwijk-groep niet accepteren dat er bij haar leveranciers kinderarbeid of dwangarbeid plaatsvindt. Periodiek zullen wij dit inventariseren en beoordelen. Bij onrechtmatigheden zullen wij onze leverancier daarop aanspreken en zo nodig de relatie verbreken.

Planet
Op tal van onderdelen binnen haar bedrijfsvoering is de Brandwijk-groep actief in het verantwoord omgaan met het milieu. Hierbij wordt gelet op het energieverbruik, het scheiden van afval en het afvoeren van chemisch afval. In het nieuwe bedrijfspand worden een groot aantal zaken gerealiseerd die bovenstaand uitgangspunt versterken:

Er is voor de ventilatie van de ruimten een warmte terugwinunit geplaatst met een rendement van 90%. Deze installatie zuigt de koude lucht van buiten aan die wordt verwarmd door de lucht welke wordt afgezogen uit de ruimten. Hierdoor is geen energie meer nodig uit aardgas. Het verwarmen en koelen van de verschillende ruimte geschiedt door middel van een warmtepompsysteem waardoor zeer efficiënt wordt omgegaan met energie. Door deze maatregelen ontstaat een zeer energiezuinig gebouw, met een voortreffelijk leef- en werkklimaat.

Daarnaast zijn Ecoiletten in het nieuwe pand geplaatst. De toiletten worden ingericht op een duurzame en milieuvriendelijke manier op basis van hygiëne, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor wordt zeventig procent minder water gebruikt en wordt de CO2 belasting met bijna vijftig procent gereduceerd. Bovendien wordt het milieu, door gebruik van natuurlijk katoen, met zestig procent minder belast ten opzichte van gewoon en recycled toiletpapier.

Profit
Brandwijk hanteert een bedrijfsvoering die de continuïteit van het bedrijf waarborgt. Zaken als werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid, evenals de economische effecten van de diensten en producten, acht Brandwijk van groot belang. Brandwijk handelt op basis van fairness aangaande alle onderdelen van het ondernemen voor alle stakeholders.

Goede doelen

Brandwijk steunt..

In heel veel landen hebben ze nog nooit gehoord van kerstpakketten of relatiegeschenken. Op heel veel plaatsen in de wereld is er een groot gebrek aan voedsel, water en medische zorg. Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl steunen een viertal grote projecten:

Roparun
De Brandwijk Bommelerwaard Runners zamelen geld in om de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten te verbeteren. www.bommelerwaard-runners.nl

Kenya Care
De Stichting Kenya Care zet zich in voor HIV positieve alleenstaande moeders in Kenia zonder baan of inkomen. www.kenyacare.nl

Pinidraf Foundation
De Pinidraf Foundation heeft tot doel ondersteuning te bieden aan kinderen die lijden aan de ongeneeslijke ziekte isodicentrisch markerchromosoom 15. www.pinidraf.org

Stichting Waterdragers
De Stichting Waterdragers zamelt geld in ten behoeve van de financiële ondersteuning van humanitaire projecten in ontwikkelingslanden. www.stichtingwaterdragers.nl

De Normaalste Zaak

inclusief werkgeven, gewoon beter voor iedereen

Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl is partner van de Normaalste Zaak.

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van bijna 500 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is.

Samen groeien zij naar een inclusieve onderneming waar mensen met een arbeidsbeperking volwaardig deel van uitmaken.

PARTNERPAGINA

PRAKTIJKVOORBEELD

Plan direct uw afspraak in!

Scroll naar top