Duurzaamheidsnormen

  • MVO
  • CO2
  • CSR
  • ISO
  • Mantelzorgvriendelijk
  • Downloads

MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, luchtvervuiling, vergrijzing of arbeidsomstandigheden willen wij niet groter maken of zelfs een bijdrage leveren aan het verminderen of oplossen van deze problematiek.

CO2

De toekomst van het bedrijfsleven ligt in handen van het milieu. Zonder een goed milieu heeft het bedrijfsleven geen toekomst. Daarom is het milieu een zaak van ons allemaal. Vanuit dit besef willen wij bijdragen aan het creëren van een duurzame en leefbare wereld. Om dit te bereiken hebben wij, als onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), een eigen energiebeleid geformuleerd.

CSR

Het CSR Promotional Products certificaat is de nieuwe internationale standaardnorm voor MVO. In Nederland is deze certificering binnen de branche voor promotionele producten exclusief verbonden aan het PPP lidmaatschap en het onderschrijven van de Code of Conduct.

ISO

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Brandwijk gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001-2015 voor het toepassingsgebied.

Mantelzorgvriendelijk

Brandwijk Kerstpakketten | Promo.nl zijn zich ervan bewust dat het voor werknemers niet gemakkelijk is als zij hun werk moeten combineren met mantelzorg. Wij begrijpen dat de meeste mensen daar niet bewust voor kiezen. Zij nemen de zorg voor een chronische zieke partner, een hulpbehoevende ouder of een gehandicapt kind op zich omdat dat vanzelfsprekend is.

Plan direct uw afspraak in!

Scroll naar top